Νωρίτερα φέτος, παρουσιάσαμε μια νέα απαίτηση για τις Πλατφόρμες διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) που συνεργάζονται με τους εκδότες ιστού και εφαρμογών και τους συνεργάτες προγραμματιστών που προβάλλουν διαφημίσεις στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις 16 Ιανουαρίου 2024, όλοι οι συνεργαζόμενοι εκδότες που χρησιμοποιούν το Google AdSense, το Ad Manager ή το AdMob θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια Πλατφόρμα διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) με πιστοποίηση Google, η οποία ενσωματώνεται στο Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης (TCF) του IAB Europe κατά την προβολή διαφημίσεων σε χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τι σημαίνει αυτό για το Google Ads; Το 2024, το Google Ads δεν θα υποβάλλει πλέον προσφορές για το απόθεμα εξατομικευμένων διαφημίσεων ιστού και εφαρμογών του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση TCF του IAB. Αυτό σημαίνει ότι, αν και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους αγοραστές διαφημίσεων, οι διαφημιζόμενοι και οι διαφημιστικές εταιρείες μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι διαφημίσεις τους θα προβάλλονται σε ιστοτόπους και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω ανταλλαγών, που πληρούν τις απαιτήσεις συναίνεσης. Σχεδιάζουμε να κοινοποιήσουμε επιπλέον πληροφορίες και χρονοδιαγράμματα έως το τέλος του έτους. 

Πιστεύουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα συμβάλλουν στη συνεχή εξέλιξη του απορρήτου χρηστών, θα υποστηρίξουν ένα οικοσύστημα ψηφιακών διαφημίσεων που σέβεται περισσότερο το απόρρητο και θα συνεχίσουν να προσφέρουν απόδοση.Δημοσιεύτηκε από την Sue Lai, υπεύθυνη ομάδας προϊόντων, Απόρρητο και κανονισμοί